Viện Công nghệ Thông tin, tên gọi chính thức từ ngày 16/12/2020 theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHTNH-TCNS của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (Trước đây gọi là Khoa Công nghệ Thông tin). Viện đã có quá trình thành lập và phát triển song song với quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển về mọi mặt của nhà Trường.

Viện trưởng

TS. Phùng Văn Ổn

SĐT: 0913243623

Email: onphungvan@gmail.com

Phó viện trưởng

PGS.TS Đỗ Trung Tuấn

SĐT: 0904218247

Email: tuandt2011@gmail.com

Phó Viện trưởng

ThS. Vũ Minh Tâm

SĐT: 0847242752

Email: vuminhtam.edu@gmail.com

I. Quá trình hình thành và phát triển

Viện Công nghệ Thông tin, tên gọi chính thức từ ngày 16/12/2020 theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHTNH-TCNS của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (Trước đây gọi là Khoa Công nghệ Thông tin.

Từ khi thành lập năm 2017, Viện Công nghệ Thông tin được nhà trường giao quản lý đào tạo chuyên ngành: Tin Ứng Dụng

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, 100% có trình độ thạc sĩ trở nên, tham gia đào tạo các trình độ: Đại học chính quy… Trải qua quá trình phát triển với những đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, viện có những bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, đang ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy, ngày càng được xã hội quan tâm và trở thành viện nhận được sự lựa chọn của các thí sinh khi đăng ký tuyển sinh vào trường.

II. Chuyên ngành đào tạo: Tin Ứng Dụng

III. Bộ môn trực thuộc Viện

– Bộ môn Tin ứng dụng

– Bộ môn Toán

IV. Các tổ chức Đảng – Đoàn thể trong Viện

– Chi bộ

– Tổ Công đoàn

– Liên chi đoàn