Sự Kiện

Hội đồng nghiệm thu giáo trình – Viện Công Nghệ Thông Tin

Sáng ngày 29/6/2022 vừa qua. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình “Thương mại và Ngân hàng điện tử” do TS. Phùng Văn Ổn làm chủ biên.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập bao gồm:PGS, TS Phạm Ngọc Ánh – chủ tịch hội đồng; PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy – Phản biện 1; TS. Nguyễn Thông Thái– Phản biện 2; Th.S Vũ Thị Thúy Hường – Ủy viên và Th.S Vũ Minh Tâm – Thư ký.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng, giáo trình “Thương mại và Ngân hàng điện tử” đã có sự đầu tư công phu với nhiều tính mới nổi bật như: Nội dung trình bày logic, văn phong dễ hiểu, mạch lạc kết hợp với minh họa hay ví dụ phù hợp với sự phát triển tư duy của người học. Cuối mỗi chương có bài tập và câu hỏi bao quát được những nội dung trọng yếu của chương, giúp sinh viên nắm vững kiến thức trên cơ sở nhận biết và vận dụng.

Cuốn giáo trình được nghiệm thu dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên viện Công nghệ thông tin ngay vào năm học 2022-2023.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu giáo trình:

Các tin liên quan