Tin tức

Thông báo Hội thảo Khoa học SVCNTT lần thứ 4 năm 2023

Thông báo Hội thảo Khoa học Sinh viên CNTT lần thứ 4 năm 2023

Chủ đề: “Gia nhập Xã hội số và Chuyển đổi số”

I.Thời gian

Ngày 27 tháng 5 năm 2023 (Thứ bảy)

II.Địa điểm

31 Phố Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

III.Chủ trì

Viện Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Hội nghị là nơi tập hợp những kết quả nghiên cứu khoa học của Sinh viên CNTT các khóa từ K8 đến K11 và Giảng viên của Viện Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội.

Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ tư  “Gia nhập Xã hội số và Chuyển đổi số” sẽ là nơi gặp gỡ của các nhà nghiên cứu và ứng dụng trẻ về Công nghệ thông tin.

Hội nghị trình bày lại các bài viết của các tác giả để in tập báo cáo. Các bài có kết quả tốt sẽ đề xuất đăng Tạp chí khoa học Tài chính Ngân hàng hoặc Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội.

Bài viết có khoảng 5000 từ, gồm tên bài, tên tác giả hay nhóm tác giả, tóm tắt bài viết và nội dung bài viết. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Các chủ đề

 • Hệ thống thông tin trong tài chính, ngân hàng
 • Cơ sở dữ liệu và ứng dụng trong tài chính, ngân hàng
 • An toàn dữ liệu và an toàn đối với trí tuệ nhân tạo
 • Tổ chức mạng máy tính trong doanh nghiệp
 • Mạng vạn vật IoT và ứng dụng trong doanh nghiệp
 • Các hệ thống trợ giúp quyết định trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Giao dịch và tiếp thị trên trang Web và cổng thông tin trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Logistics và ứng dụng trong chuỗi cung ứng
 • Công nghệ thông tin ứng dụng trong phân tích kinh doanh
 • Các giải pháp hỗ trợ dạy và học trực tuyến
 • Các giải pháp hỗ trợ hoạt động cộng đồng trên mạng

Trưng bày:

– Các sản phẩm phục vụ tiếp cận xã hội số

– Các kết quả thực hành trong chuyển đổi số

Các mốc gửi bài

– 1 tháng 5 năm 2025 : đăng kí gửi bài

– 15 tháng 5 năm 2023 : gửi bài

Địa chỉ nhận bài

Văn phòng Viện Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, hoặc gửi qua hộp thư viencongnghethongtin@fbu.edu.vn.

 

Các tin liên quan