Nghiên cứu khoa học giáo viên

Họp Hội đồng tự đánh giá Chương trình đào tạo CNTT

Ngày 18/12/2023, Hội đồng tự đánh chất lượng giáo dục Chương trình đào tạo do PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Chương trình đào tạo chủ trì.

Tham dự phiên họp có TS. Phùng Văn Ổn – Viện trưởng viện Công Nghệ Thông Tin (CNTT), Phó chủ tịch Hội đồng cùng các Ủy viên Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký Hội đồng, đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng trong nhà trường.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo CNTT

Tại phiên họp, Hội đồng đã rà soát lại kế hoạch đánh giá và tự đánh chương trình, nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo trước khi chương trình được đánh giá.

TS Phùng Văn Ổn – Viện trưởng viện CNTT đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tự đánh giá, các nội dung báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ sở dữ liệu, minh chứng về công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất một số vấn đề cần cải tiến để Hội đồng thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin nhằm chuẩn bị cho quá trình đánh giá ngoài với Trung tâm kiểm định Sài Gòn.

TS Phùng Văn Ổn – Viện trưởng viện CNTT trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tự đánh giá.

Hội đồng đánh giá cao báo cáo tự đánh CTĐT của viện Công Nghệ Thông Tin. Báo cáo đã được xây dựng và phát triển đúng quy định ban hành và tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT quy định tại thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT.

PGS.TS Trần Duy Kiều góp ý bản báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT

TS Nguyễn Minh Khôi góp ý bản báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT

ThS Nguyễn Thị Minh Sáng góp ý bản báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT

Kết luận tại phiên họp, PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh cho rằng các đơn vị chức năng trong trường cần phối hợp, tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài  chất lượng chương trình đào tạo sắp tới; Hội đồng cần rà soát lại một số nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo. Phòng Đảm bảo chất lượng tiếp tục phát huy vai trò thường trực, hỗ trợ hoạt động đánh giá chất lượng của trường, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích và bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm cho một số tiêu chí đạt yêu cầu và cải thiện những tiêu chí chưa đạt.

Hội đồng Tự đánh giá chụp ảnh lưu niệm

                                                                                                                               ThS. Bùi Thị Thu Hiền – Giảng viên Viện CNTT

Các tin liên quan